вторник, 8 август 2017 г.

Варианти за използване на информационните и комуникационните технологии в обучението по история и цивилизация в българското неделно училище в чужбина Всяка* година се увеличава броят на българските училища в чужбина,  расте и броят на децата, които се обучават в тях. За неделните школá се грижат с много любов и внимание организации на родолюбиви българи, които се стремят да запазят традициите, обичаите, родния език и да ги предадат на децата си. Сред всички дейности, с които сънародниците ни в странство поддържат българщината – библиотеки, танцови и певчески групи, театрални работилници, църковни общини, издателска дейност, най-важна роля имат българските неделни училища. Създаването и поддържането им се осъществява в съответствие със законодателството на приемащата държава.  Голяма част от  българските школá в чужбина имат занимания в края на седмицата – събота или неделя, но е прието училищата да се наричат неделни –  наименование, което се доближава по-пълно до техните особености. Децата са задължени да посещават образователните центрове в държавата, в която живеят. Заетостта е много висока – в Испания учебните занятия продължават до 17,00 – 17,30 часа и след това се пишат домашни работи, вземат се частни уроци, правят се спортни тренировки, танцови репетиции и пр.  Част от тези ангажименти за някои деца продължават и в съботния ден. Неделята  е посветена на българското училище. Често в близост до населеното място няма наше школó и семействата пътуват на далечни разстояния, за да изучават децата им български език, история и география.

* Материалът е отпечатен в сборник от научна конференция „Историческото образование и предзивикателствата през ХХI век“ (18-19 ноември 2016 г.)  на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“