сряда, 20 август 2014 г.

Детски песнички: Цар Симеон (Край Босфора)
Цар Симеон
                  текст: Иван Вазов

Край Босфора шум се вдига,
лъскат саби, щитове. /2

Ето Симеон пристига,

воеводи си зове. /2
– Съберете се войводи,
храбри орляци безброй. /2

Много войски и народи

усмири ги меча твой. /2
В Цариградските палати,
разтрепера се Роман. /2

Праща дарове богати

в Симеоновия стан. /2
- Неща дарове и злато -
гордо викна Симеон. /2

– Мойто царство е богато,

златен е и моя трон. /2
Сам Роман да се представи,
нека той да проси мир. /2

Нека поклон ми направи,

па ще видим по подир. /2
понеделник, 18 август 2014 г.

И малко математика


Често родителите на децата в неделните училища питат не може ли да се изучава и математика. 
Да, може. Защо не?
Предлагам математически оцветявки за първокласниците. 
Едно много подходящо занимание за дъждовните дни – децата не само ще оцветят любимите си герои, но и ще решат задачките. 

петък, 15 август 2014 г.

„Пускай хляба си по водите, защото след много дни пак ще го намериш.“ (Книга на Еклисиаста)


анимация

Да имаш способността и волята да дадеш от себе си – труд, информация, знание, умение, е една от най-великите човешки добродетели. 
Десет дни съм свидетел на проявлението на тази добродетел. 
Раздават безвъзмездно и от сърце.
Обучават, помагат, споделят, подкрепят, поощряват, съпреживяват... 
Скромни и умни. Интелигентни. Щедри. Сърдечни.
Български учителки.
Благодаря от сърце за инициативата на Тони Миланова, Деси Миленкова и  Роси Минева!
„Пускай хляба си по водите, защото след много дни пак ще го намериш.“ 
И Вие, мили момичета, го намирате.

неделя, 10 август 2014 г.

СъединениетоУрокът е разработен за учениците от българските неделни училища в чужбина и е част от „Електронен учебник по история и цивилизация за 6 клас“.


Част от урочното съдържание е и клипа „Съединението“.
Тук може да се гледа целия урок.

неделя, 20 юли 2014 г.

Светът на приказките: Котаракът в чизми


Знаменитата приказка на Шарл Перо е публикувана в сборника "Les Contes de ma mère l'Oue"  през 1695 година.
Както приказките на братя Грим и на Ханс Кристиян Андерсен, те не се предназначени за малки слушатели, а за възрастна аудитория.
Хитрият, смел и предприемчив котарак извършва своите подвизи вече повече от 300 години.
„Котаракът в чизми “ е една от любимите приказки на много поколения. 
Не е случаен фактът, че началото на новата поредица „Светът на приказките“ се поставя с точно тази история.  Причината е не само в явните прилики в стила на повествованието с този на чудесния Александър Дюма и неговите „Трима  мускетари“ ,  но и с интереса ми към всякакви видове и размери котки. Не забравяйте и доброто и симпатично приятелче Йоги, което поставя загадки и раздава награди на децата.
Поредицата „Светът на приказките“ ще включва популярни приказни истории.
Освен озвучената презентация, която може да се види тук,  
към темата е приложена и рисувателна книжка. В нея има и въпроси за децата. Приложен е и вариант за апликиране на любимия приказен герой.
Книжката за оцветяване може да се свали от тук.
Презентацията може да се види и чуе тук.
И клипче.вторник, 15 юли 2014 г.

Образователни игри в Zondle

Втора българска държава

    


Играта можете да играете тук.

Първа българска държава
  


Играта може да се играе тук.

Планини в България
Може да се играе тук.


петък, 4 юли 2014 г.

Надписи „Добре дошли!“


Началото на всяка учебна година е съпроводено с много надежди и вълнения както за децата, така и за учителите. Едни от  елементите  с особено значение са поздравлението и поздравителните надписи. 
Предлагам два варианта на надпис „Добре дошли!“, които може да се използват не само в началото на годината и не само в работата на неделното училище. Биха стояли добре  на всяка българска проява.

              

Надписът в жълто може да се ползва от тук.
Надписът в различни цветове може да се ползва от тук.


вторник, 1 юли 2014 г.

Планета Земя


Някъде в безкрайната шир на галактики и безвремие се върти около своята звезда една малка красива планета. За Вселената тя може би е съвсем незначителна, но за нас тя е най - важното нещо, защото е наш дом. 

петък, 20 юни 2014 г.

Лятна виртуална академия


Мили деца,

          Утре настъпва астрономическото лято – един чудесен сезон, който всяко дете очаква с нетърпение. Защото това е и времето на дългоочакваната  ваканция. С много игри и приключения ще е свързан всеки ден, с много забавления и радост.
           Но не забравяйте и хубавите книжки, които могат да станат Ваши добри приятели. Посягайте  често към тях.
       За да не забравите наученото в българското неделно училище, „Образователен блог“ започва нова забавна поредица  – „Лятна виртуална академия“. В нея ще откривате материали както по български език и литература и околен свят, така и много забавни задачи, пъзели, лабиринти. Ще научите как може да си направите писмо в бутилка, карнавална маска, различни видове моливници,  аквариум без вода  и още много интересни неща, за които времето през учебната година все не е достатъчно.
           Желая Ви много интересни моменти с Лятната виртуална академия, на добър час!


неделя, 15 юни 2014 г.

Сътрудничеството между българското неделно училище и семейството – тенденции и проблеми


Видео доклад

Сътрудничеството между българското неделно училище и семейството – тенденции и проблеми *

Cooperation between Bulgarian Sunday school and the family - trends and issues: This material presents a short characteristic of the phenomenon “Bulgarian Sunday School”, and it’s studying the relation between parents and Sunday school. It reveals some of the trends and problems in the process of cooperation between the families and the schools. The conclusions and the recommendations are based on observation and analysis of questioning cards, filled by parents and teachers.
Key words: Family, Bulgarian Sunday School, national identity, cooperation, problems, investigation.

ВЪВЕДЕНИЕ
През последните години сме свидетели на бурното развитие на  българските неделни училища в чужбина. В дейността на  тези огнища на българския дух се открояват тенденции и проблеми, които заслужават да бъдат обстойно проучени. Настоящото изследване е опит за установяване на тенденции в сътрудничеството между българското неделно училище в чужбина и семейството, както и очертаване на някои проблеми, възпрепятстващи тяхното ефективно взаимодействие. Проучването е структурирано в две направления и е насочено към две групи участници в процеса – родители и учители.Използвани  са количествени данни, събрани с помощта на анкетни карти, с цел изследване на отношенията  между родители и училище  [5]. Изследването е осъществено в две български неделни школá в Испания: БНУ „Св. Седмочисленици“ Тарагона–Реус и БНУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Барселона. Поради големият обем получена информация, в настоящата разработка са представени само някои аспекти на отношенията между неделното училище и семейството и са разгледани ограничен брой показатели. Всички данни от проучването са представени в друга форма, различна от настоящия доклад  [5].

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМИ В СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ БЪЛГАРСКОТО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ В ЧУЖБИНА И СЕМЕЙСТВОТО

1.    Кратка характеристика на феномена „Българско неделно училище в чужбина“.

Организацията и поддържането на български неделни училища в чужбина е дейност, която се изпълнява от български организации (асоциации), дипломатически представителства или църковни общини. Българското школó в чужбина е структура, която се посещава от децата в извънучебно (за приемащата страна)  време. Дейността ѝ се развива в две основни направления: учебна (класна) и извънкласна работа. Посещаването на занятията в неделното училище е изцяло на доброволен принцип – няма механизъм, който може да задължи един родител да запише детето си в такъв образователен център, ако той не желае. Много често обучението на дете или подрастващ в неделно училище означава лишаване на цялото семейство осем или девет месеца в годината от почивка в неделния (респективно съботния) ден. За да премине към такова действие, един родител трябва да е силно мотивиран да съхрани българските корени на детето си. Съвсем не е без значение фактът, че в края на учебната година, всеки ученик получава удостоверение за завършен клас, което се признава от училищата в България (това се отнася само за школáта, работещи по ПМС N°334 и по НПРЕКГ).
Според данни на Министерството на образованието [4] броят на българските неделни училища в чужбина е 136. Трябва да отбележим, че това са само школáта, за който  има официална информация. Те развиват своята дейност съобразно изискванията на Постановление N°334 на Министерски съвет за българските неделни училища в чужбина [1] или по Национална  програма „Роден език и култура зад граница“ на Министерството на образованието [4]. Никой не разполага с данни за броя на училищата, които не обвързват дейността си с българската държавна политика.
Българските неделни училища в чужбина възникват и развиват своята дейност, за да отговорят на една много важна потребност на българите, които живеят зад граница – съхраняването на националната идентичност у децата и подрастващите [2], [3]. Една от общите характеристики на всички български училища в чужбина са тесните връзки между бенефициент, образователен център и семейство.

2.    Анализ на анкетни карти, попълнени от родители.
Чрез анкетни  карти са [5] изследвани 36 семейства от двете неделни училища. Въпросите са насочени към установяване на тенденциите и проблемите в сътрудничеството между  родителите и  българското неделно училище. Поради ограничения обем на настоящата разработка, ще представим анализ на 6 от общо 8 въпроса, залегнали в анкетата.
Чрез въпроса „Как Вие си сътрудничите с училището?“ се разкриват тенденциите на взаимодействие между семейството и училището. Прави впечатление големият дял на родителите, които не вземат участие в училищния живот – 58%. До голяма степен това се дължи на нежеланието да се занимават със странични неща и да се натоварват с допълнителни задачи. Голям е делът на тези, които участват в организирането на извънкласните дейности –  31%, което показва колко важна е тази страна от дейността на школотó. Много малкият брой на тези, които участват в дейността на Родителския съвет (6%) се обяснява с ограничения брой членове на съвета. Прави впечатление, че никой не се ангажира с извършването на ремонти и поправки на материалната база – тази дейност е оставена напълно в ръцете на бенефициентите и учителите (фиг.1)
Показателен за ангажираноста с делата на училището е отговорът на въпроса „Познавате ли добре правата и задълженията на членовете  на Родителския съвет?“(фиг.2). 69% от анкетирантие познават правата на Родителския съвет. Малък е делът на тези, които не се интересуват от това –  6%. 25% отговарят, че се интересуват, но нямат информация. Би трябвало на събрание с родителите отново да се изяснят както правата, така и задълженията на Родителския съвет.
Един от отговорите, заслужаващи специално внимание е невъзможността на неделното училище да функционира без подкрепата на родителите. 86% от анкетираните са убедени, че училище без родителска подкрепа не може да съществува (фиг. 3). Останалите 6% и 8%, които смятат, че може и без родителска подкрепа или не могат да отговорят на този въпрос, вероятно насочват вниманието си към прословутите такси, с които се допълва финансовата издръжка на неделните училища.
Нито един от анкетираните не смята, че работата на неделното училище трябва да претърпи коренна промяна (фиг. 4). Приблизително еднакъв е делът на тези, които не могат да преценят – 36% и на тези, които смятат, че нищо не трябва да се променя – 33%. 31% отговарят, че трябва да се направят известни промени, което е свързано и с отговора на въпроса „Какво не Ви харесва в неделното училище?“ (фиг. 5). Голям е процент – 69%, отговарят, че всичко им харесва. 31% не харесват слетите паралелки, предоставянето на списъци с препоръчителна литература за лятото, липсата на кръжоци при големите ученици, все още недостатъчно добра материална база, липса на място за паркиране, разговорите, които водят децата в междучасието на испански език, родителите, учебната програма във втори клас. Става видно, че част от нещата, които не се харесват на семействата, не могат да се променят, защото не зависят от организацията на неделното училище –като  създаването на удобни паркоместа или промяна (може би подмяна?) на родителите.  Останалите „нехаресвания“ могат да се превърнат в харесвания, ако родителите по-активно се ангажирт с дейността на училището – кръжоци могат да се провеждат и през други дни, не  задължително да са в неделя, когато децата имат 45-минутни часове, още повече, че със сградния фонд едното училище разполага 7 дни в седмицата; недоволството от разговорите на учениците на испански език в междучасията (по време, когато при тях няма учител) буди недоумение – родителите споделят, че често децата им разговарят помежду си вкъщи на испански, а на на български език... Прави странно впечатление желанието на родителите да има по-добра материална база и едновременно с това нежеланието им да се ангажират (фиг.1) с ремонтни или подобен  вид дейности. Родители недоволстват от липсата на друг задължителен предмет във втори клас, освен български език и литература. Желанието е да се изучава околен свят (това е въпрос, поставян често и от учители) и оценката от него да се поставя в удостоверенията за завършен клас. Това е проблем, чието решаване стои извън възможностие на училището, а е в компетенциите на Министерството на образованието и науката.
На въпроса „Какво Ви харесва в неделното училище?“ преобладаващото мнение е, че това школó съществува, за да се поддържа жив българския дух, родния език и получаването на знания за българската история и география, поддържането на народните традиции. Семействата търсят начин да съхранят националната идентичност на децата си и българското неделно училище изпълнява успешно тази задача.

3.    Анализ на анкетни карти, попълнени от учители.
Анкетните карти са попълнени от 5 учители от двете училища (при общ брой 7 преподаватели). Всички учители отбелязват участието на родителите в някои дейности на школóто (фиг. 6) и всички искат промяна в отношенията родители – училище и то по посока на повишаване активността на семействата и задълбочаване на сътрудничеството между родители и училище (фиг.7). Голямата част от учителите смятат, че семействата познават до известна степен правата и задълженията на Родителския съвет и то в частта за правата му. Задълженията на този орган почти не се знаят. Преподвателите са напълно убедени, че без родителска подкрепа неделно училище не може да има и това се основава на същността на тази институция и доброволния характер на нейното посещение. Ако семействата не желаят, няма начин децата да бъдат записани в училището. И отново желанието на учителите за промяна в работата на школотó се намира в пряка връзка с активността на родителите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализът на резултатите, получени от анкетните карти позволява да се направят следните по-важни изводи и препоръки:
1.    Българското неделно училище в чужбина не може да съществува без сътрудничеството на родителите.
2.    Правата и особено задълженията на Родителския съвет трябва да се разясняват подробно, за да може всеки да ги познава и да бъде съпричастен към работата на този много важен орган.
3.    Семействата са доволни от работата на неделното училище и смятат, че посещението му е начина да се съхрани българското самосъзнание у децата.
4.    Учителите трябва да се стремят към подобряване на организацията на учебния процес и повишаване на неговата ефективност.
5.    Поставено е началото на едно много добро сътрудничество между семейство и училище. Нужно е то да се развива и обогатява, така щото ползата за българчетата да е възможно най – голяма.

ЛИТЕРАТУРА

 [2]Илиева-Дъбова, Ил. Т. Опит за анализ на някои от проблемите на българските училища зад граница и пътища за тяхното решаване. Сб.  Б ъ л г а р с к о то  у ч и л и щ е  в  к о н т е к с т а    н а   е в р о п е й с к и т е   о б р а з о в а т е л н и   п р и о р и т е т и, Стара Загора,  2010
[3]Илиева-Дъбова, Ил. Т. Използване на информационните и комуникационни технологии в българските неделни училища в чужбина. Сб. Н а ц и о н а л н а  к о н ф е р е н ц и я И К Т – с р е д с т в о  з а  и з г р а ж д а н е  н а  з н а н и я  и  к о м п е т е н т н о с т и, Перник, 2014
   
* Забележка: Докладът ще бъде представен на Четвъртата международна научно – практическа конференция „Съвременни тенденции за сътрудничество между училището и семейството“ в  Русе , 16-17 юни 2014 година.


Анкетна карта родители

Резултати от анкетата

Анкетна карта учители

Резултати от анкетата

Обобщени резултати /презентация/


неделя, 1 юни 2014 г.

Ваканция, ура!Мили деца, 
Настъпи дългоочакваната ваканция в българското неделно училище в Тарагона – Реус. 
Желая Ви едно лято,  изпълнено с много забавления и весели  приключения.
Не забравяйте и да се запознаете с всички онези чудени книжки, които открихте в списъците за летен прочит. Читателският дневник ще помогне за усъвършенстването на Вашите умения за четене и писане на български език. 
Надявам се много да Ви харесат и енциклопедиите, които получихте като подарък. Те ще разкрият пред Вас непознати страни от света на изкуството, природата и хората.
Весела ваканция Ви желая с една любима песничка
Ваканция, ура!

петък, 30 май 2014 г.

Препоръчителна литература за летен прочитЛятото е време за игри и забавления. И за откривателство, и за приключения. 
Време да откриете нови приятели на страниците на любимите книжки. Този списък ще Ви насочи към изучаваните  в училище произведения. 
Но Вие не се задоволявайте само с него! 
Четете всичко, което е подходящо за възрастта Ви. Ще се изненадате колко много приятели Ви чакат на страниците на книгите!
Не забравяйте да подготвите читателски дневник – за Вас, българчетата, които живеят и учат в чужбина, това е много важно, защото ще Ви помогне да упражнявате писането на родния език и ще обогатите своя речник.
Как се изготвя читателски дневник? Ако сте забравили, може да си припомните тук.

събота, 24 май 2014 г.

Кирил и Методий (Български всеучилищен химн)Кирил и Методий (Български всеучилищен химн)
Текст: Стоян Михайловски
Музика: Панайот Пипков


https://soundcloud.com/user457687530/1himn


"Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!
Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменна воден -
и Бог ще те благослови!
Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!
Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!..."
Тъй Солунските двама братя
насърчваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!
България остана вярна
на достославний тоз завет -
в тържествуванье и в страданье
извърши подвиги безчет...
Да, родината години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дългът си всегда!
Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за все световната просвета
тя бе неизчерпаем вир;
бе и тъжовно робско време...
Тогаз Балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на Отоманский властелин...
Но винаги духът народен;
подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци!... През десет века
все жив остана ваший глас!
О, вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте -
заспал в глубока тъмнина;
подвижници за права вяра,
сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
звезди върху Славянский мир,
бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на Българското знанье,
творци на наший говор мил!
Нек` името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек` се помни
в Славянството во век веков!
Русе, 1892, Априлий 15

вторник, 6 май 2014 г.

Какво научихме за Българското възраждане


Електронният тест  дава възможност да се преговори изучения учебен материал от дял „Българско възраждане“ по човекът и обществото в 4 клас по начин, който е  интересен и приятен за учениците.Целият тест може да се види тук и тук.

понеделник, 5 май 2014 г.

Да преговаряме със Слънчо


Забавен електронен тест, с помощта на който можем да направим преговор на някои основни факти от дял „България през Средните векове“ по човекът и обществото в 4 клас.
За да се активират всички анимации, препоръчвам да се свали файла. 


Целият тест може да се види тук или тук.

събота, 3 май 2014 г.

Игра „Вестоносци“


Играта „Вестоносци“ е много забавна и крие изненади до последния момент. 
Главни герои са любимите на деца и възрастни Астерикс и Обеликс. Но какво е накарало двамата гали да напуснат селцето си и да се отзоват върху картата на България? За какво ще се използва котлето и защо е поставено на точно това място? Каква вест носят Астерикс и Обеликс на децата? 
Смелите гали се отправят на поход в търсене на специална вода, с която ще се приготви магическата отвара, за да се спаси селото от римляните. Водата извира само на едно място – Сапарева баня (учениците са изучили темата „Води на България“) и те трябва да открият извора, да напълнят котлето с вода и да предадат съобщението, което носят,  на децата.
По време на своето пътешествие Астерикс и Обеликс трябва да преодолеят различни препятствия  и да преминат през различни природни области. 
Ход на играта:
Върху картата на България са поставени двете фигурки
Препятствията по пътя им са обозначени с паметни листчета – река Дунав, Черно море, Стара планина, Средна гора и пр.
 Децата помагат на двамата приятели като се разделят на екипи и търсят информация за обектите. Всяка изпълнена задача, позволява на галите да преминат по-нататък и да достигнат до котлето. Учениците обясняват защо точно Сапарева баня е целта на двамата смели приятели. Достигнали до крайната точка на пътешествието си, Астерикс и Обеликс предават съобщението, което носят – всяка фигурка е флаш драйв и в нея има  информация за това защо трябва да пазим водите на планетата чисти и любопитни факти за водите на България.   

Необходими материали: природна карта на България, фигурки на анимационни герои(флашки), котле, енциклопедии, набори с учебни материали, компютър (поне един), учебници, атласи.

Децата много се забавляват с тази игра. Едновременно с това преговарят изучения материал и попълват евентуални пропуски в знанията си. Развиват умение да извличат информация от различни източници и да представят публично работата на екипите.И изненадата!

Игра „Торбичката на Йоги“


Играта „Торбичката на Йоги“ е подходяща  за всички български  ученици – както в неделните училища в чужбина, така и в  България. Тя провокира интереса на децата към българската история и същевременно възпитава в дух на взаимопомощ и сътрудничество. 
В началото на играта учителят показва торбичката, която  Йоги е  изпратила на децата. 
Йоги е хитричко, симпатично, щедро и любознателно коте, което провокира интерес към българската история, география и култура.  
Учителят обяснява как е изработена тази автентична торбичка, разказва за какво е служела тя.  
В торбичката Йоги е поставила разноцветни свитъци. На всеки един е записано име на важна историческа личност. Децата трябва да се разпределят в екипи и да определят лидера, говорителя и търсачите в отбора. Ако преценят, че е необходимо, може да излъчат повече от един говорител.  След като са изтеглени свитъците и екипните роли – разпределени, започва събирането на информация. За целта учителят трябва да подготви предварително енциклопедии, папки с материали, може да осигури достъп до класния компютър и пр. Добре е да се използват и учебниците и учебните  атласи. 
Всеки екип представя „своята“ историческа личност и отговоря на зададени от останалите команди въпроси.
Играта може да се използва успешно както при уроци за упражнения, така и при преговорни уроци. Може да се прилага в работата и по човекът и обществото, и по история и цивилизация (всички деца обичат да играят).
Необходими материали:  Автентична торбичка, цветна хартия, папки с ученби материали, енциклопедии, компютър (при липса на интернет връзка е добре да са предварително комплектовани файлове с подходящи материали), исторически карти, учебник, атлас. 
Тази игра не само подпомага затвърдяването на знания и попълването на пропуски, но и развива умението за извличане  на информация от различни източници – умение, което ще е потребно на децата и тогава, когато вече няма да са наши ученици.