вторник, 15 април 2014 г.

ВеликденЕдин сърдечен поздрав за всички учители и ученици за светлия християнски празник Великден.

video

С много по-добро качество клипчето може да се види в Animoto (съкратен вариант) и в Уoutube.

събота, 5 април 2014 г.

Игра „Природата на България“


Игрите заемат  важно място в процеса на обучение. Всички деца обичат да играят и чрез играта да възприемат новото. 
Предлагам една игра на тема „Природата на България“.
Начин на изработване на фишовете:
Снимки от красиви и интересни природни обекти се принтират върху етикети във формат А4. Залепват се върху дебел картон  (за да са по-устойчиви фишовете и да се използват по-продължително време).  Моето предложение за снимков материал е публикувано на адрес: 

http://www.slideshare.net/ITID_/ss-33155267. 

Разбира се, може да се прибавят още много забележителни кътчета от нашата природа (бях се увлякла и направих над 150 фиша..., обяснимо е –  България е  толкова хубава!) 

Варианти за използване на играта:
1. Един от любимите варианти на децата е залепване на гръбчето на всяко картонче на номер от 1 до 6, написани върху паметна бележка, за да се отлепи безпроблемно и да се замени с нов номер, когато е необходимо. За играта се използва зарче (може и две зарчета, ако фишовете със снимки са повече; тогава номерата ще са от 1 до 12). Всяко дете хвърля зарчето и избира съответната снимка. Задачата е да опише какво е изобразено на фотографията. Ако детето се затруднява да обясни някое географско понятие, на помощ ще дойде 
Моят първи картинен речник по човекът и обществото /география
при условие, че в класната стая има Интернет връзка. 

 

   
                                                                                                                                 
2. Втори вариант за използване на фишовете: без да се номерират и без да се използват зарчета, да се обърнат картончетата с изображенията надолу и децата да си изтеглят едно или две. Задачата е подобна на първата - да се обясни какво е изобразено.  3. По–големите ученици може да използват фишовете по следния начин: изтеглят един и търсят в училищната библиотека информация за географския обект. Целта е да се открие не само каква е земната форма, но и коя точно е тя. За да се изпълни това упражнение, трябва да се разполага с подходящи книги в библиотеката и децата да имат непосредствен достъп до тях. Така ще се усъвършенства  и умението да се  търси информация по определена тема. Друг източник на информация е Интернет. Удачно е предварително учителят да предостави поне няколко сайта, от които децата да извлекат нужните данни. Обикновено, оставени сами да търсят във виртуалното пространство, учениците се спират на Wikipedia и се задоволяват само с изнесената там информация (нали задачата е изпълнена :)

4. Ако играта се използва в осми клас, подходящо е да се осъществят междупредметни връзки география – български език. Задачата ще бъде да се направи публично представяне на избрания географски обект. 
Използването на различни варианти на играта може да се види в изработеното клипче

             

Безспорно се налагат два много важни извода:
1. Децата се чувстват удовлетворени от търсенето и откриването на  нещо ново и интересно.
2. Учителят също е удовлетворен – положения труд си заслужава!

четвъртък, 27 март 2014 г.

Загадката на Йоги Nº 12


Новата загадка на котето Йоги 
може да се види като клипче в  Youtube или като презентация.
Котето Йоги очаква отговорите на децата до
 12-13 април.
понеделник, 17 март 2014 г.

Прилагане на българския софтуерен продукт Енвижън в българско неделно училище
Софтуерният продукт Енвижън е особено подходящ за прилагане в дейността на  неделните училища. Чрез него се решават няколко проблема, два от които са основни:
1.      за липса на ресурси за обзавеждане на модерно училище в чужбина;
2.      за привличане на учениците  в незадължителното неделно школо.
Системата Енвижън е проектирана в три основни модула: презентационен, административен и публичен. Училището в Тарагона прилага продукта вече три години. То е едно от малкото школá зад граница, които използват този чудесен български софтуер. Удобна и несложна за използване от учителя, програмата е силно желана и много харесвана от учениците. Децата определят  Енвижън  с израза „Много яко!“. От особено значение за тях е възможността веднага да разберат резултатите от работата, която извършват. Състезателният елемент създава желание за представяне на високо равнище, провокира амбиция, активност и продуктивност. Емоциите, подбудни  от използването на програмата са силни и трайни, децата винаги споделят с родителите си какво се е случило, как са отговорили, какви резултати са получили. Скáлата на настроението на класа задължително търпи промяна – от ниво 5-6 в началото на учебния ден (неделя е все пак!) до ниво 10 на всички ученици в края на занятията, когато сме използвали Енвижън. Много важен елемент е участието на всички деца в изпълнението на всички задачи с помощта на многото мишки. Особно подходящо е използването на софтуера при обучение на слети класове. По този начин се избягва досадата при така необходимото повторение на вече изучен материал от по-големите деца, които уж го знаят, но не съвсем. Добри резултати се постигат и при усвояването на учебния материал по човекът и обществото в 3 и 4 клас. При направеното изследване (резултатите, от което не са публикувани все още) се установи по-високо равнище на усвояване на учебния материал,  особено при задачи за локализиране на географски обекти, съотнсяне на обект към признак и пр. – контролната група се състои от деца от БНУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Барселона, които никога не са работили с тази програма.
Енвижън предлага редица предимства:
·         провокира активно участие на децата в учебния процес;
·         предоставя достъпна интерактивна среда;
·         прилага новаторски подход при организирането на учебения процес (2);
·         повишава се мотивацията на ученици и учители;
·         самата програма се усъвършенства и развива непрекъснато, което позволява развитие и на урочните единици (2);
·         практическата насоченост на софруера подпомага усвояването на целите на учебната програма;
·         игровите елементи провикират интерес и положителни емоции.

За българският софтуерен продукт Енвижън в пълна мяра важи последната част от известната китайска мъдрост: „... накарай ме да го направя и ще го науча“.

Заб.: Материалът е откъс от статията „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА“, публикувана в Сборник материали от Национална конференция „ИКТ – средство за изграждане на знания и компетентности“ ,  Перник  3-4  февруари 2014 г.
Благодарности на г-жа Лидия Ганева и г-жа Геновева Йотова за споделените уроци 
в сайта на Нимеро.
сряда, 19 февруари 2014 г.

Пъзели „Как живеели българите през Средновековието“

             


                     
                                                 

              Подреждането на пъзели е едно от любимите занимания на децата. То може успешно да ce приложи и в обучението по различни предмети. 

Поредицата пъзели „Как живеели българите през Средновековието“  предлага чудесна възможност да се запознаят учениците  с  облеклото на различните слоеве от българското общество, да се   свърже начина им на живот с трудовата дейност и положението, което заемат в социалната йерархия.  
Специални благодарности на талантливата художничка Калина Атанасова, автор на прекрасните модели, с чието любезно разрешение се изготвиха пъзелите.
http://badamba.info/
От тук пъзелите може да се свалят и  разпечатат.
Тук може пъзелчетата да се  подредят он лайн:
http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=v&id=3147265&k=62284895
http://six.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=v&id=3398433&k=85424558
http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=v&id=3149197&k=29998959
http://two.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=v&id=3149199&k=36080481
http://four.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=v&id=3843503&k=72084028


      
                       


неделя, 16 февруари 2014 г.

Ден, посветен на Васил ЛевскиДен, посветен на светлата памет на Апостола – това е една от дейностите в Българско неделно училище 
 „Св. Седмочисленици“, превърнала се в традиция. 
Да се запознаем с делото на Васил Левски, да разговаряме за неговия подвиг, за идеите и делата му – това е само една  част от мероприятията, посветени на 141 годишнината от гибелта на Дякона. 
Изложба от книги за Апостола, негов портрет и българското знаме посрещат децата в началото на учебния ден. 
Образователните дейности са изцяло посветени на бележитата дата – разглеждаме разказа на Иван Вазов „Чистият път“ и обсъждаме качествата на героите, техните стремежи, обръщаме особено внимание на историческата епоха, през която се развива действието. 
Презентацията  „Васил Левски 1837-1873“ , изгледана с интерес, предизвиква въпроси у децата; удивлението им от личността и делото на Апостола е неподправено – демократ, идеолог, един от най–светлите умове на деветнадесетото столетие, истински българин и родолюбец. 
Задаваме следващата задача – да се напише съчинение на тема „Какво искам да кажа на Васил Левски“. Децата утихват, главиците се свеждат, ръцете нетърпеливо изписват ред след ред – явно много неща имат да кажат на Апостола българчетата, живеещи в чужбина.
С програмата Енвижън проверяваме какво и колко сме научили за живота и делото на великия българин. Емоциите постепенно ескалират: първоначалното нетърпение се заменя от неподправен хъс в надпреварата – да отговориш пръв, но отговора да бъде и точен – как да не съсредоточиш цялото си внимание към учебния материал?!
Към детските гласчета се присъединяват и възгласите на родителите, дошли да ги вземат след училище. Интересни неща се случват на екрана, в залата се провежда истинско състезание – е, как, кажете ми, да се откъснеш от това толкова интересно занимание?
Със сигурност учениците ще запомнят  важни моменти от днешния ден. И в умовете и сърцата ще се затвърждава идеята за принадлежност към българския род и гордост от това, че са българи. 
Като Васил Левски.сряда, 29 януари 2014 г.

Загадките на Йоги 11Загадката може да се види като клипче тук или като презентация тук.

Йоги  очаква отговорите ви с нетърпение!
Игра „Кога и при управлението на кой владетел е станало това събитие“
Една инетересна игра, която активизира децата и помага за по-лесното усвояване на нелекия учебен материал по човекът и обществото в 3 и 4 клас. Може да се използва както при уроци за нови знания, така и при затвърдяването на изучения материал.
Удачно е да се приложи и при обучението на деца в 5 клас - по-лесно ще се припомнят изучените събития. 
Всяко картонче е снабдено с подходяща илюстрация, чрез която децата да запомнят по-лесно събитията, датите и владетелите.